Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

Νεοπλάσματα ΚΝΣ – Γλοιώματα

Ομιλητής: Π. Κορκολοπούλου

Περιστατικά: Α. Τρίγκα

Μοριακή Βιολογία Γλοιωμάτων

Ομιλητής: Γ. Λεβίδου

Όγκοι Μηνίγγων – Μεσεγχυματικοί Όγκοι ΚΝΣ

Ομιλητής: Κ. Διαμαντοπούλου

Εμβρυϊκοί Όγκοι ΚΝΣ

Ομιλητής: Κ. Στεφανάκη

Νεοπλάσματα ΠΝΣ

Ομιλητής: Β. Σαμαράς