Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Εισαγωγή-Παθολογικές αντιδράσεις κυττάρων – ιστών ΚΝΣ.

Απομυελινωτικά Νοσήματα

Ομιλητής: Β. Ζολώτα

Λοιμώδη Νοσήματα

Ομιλητής: Ι. Παναγιωτίδης

Αγγειακά Νοσήματα

Ομιλητής: Ι. Παναγιωτίδης

Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα

Ομιλητής: Ι. Παναγιωτίδης

Prion

Ομιλητής: Ε. Πατσούρης