Νεκροτομές

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015

Νεκροτομές

Νεκροτομή ενηλίκων

Ομιλητής: E. Αγαπητός

Περιγενητική νεκροτομή

Ομιλητής: Α. Κωνσταντινίδου

Νεκροτομή: Επεξεργασία εγκεφάλου

Ομιλητής: Δ. Κανάκης

Ιατροδικαστική νεκροτομή

Ομιλητής: Α. Γκότσης