Γενική Παθολογική Ανατομική

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015

Γενική Παθολογική Ανατομική

Κυτταρικός κύκλος – Κυτταρική διαφοροποίηση – Κυτταρικός θάνατος

Ομιλητής: Κ. Ευαγγέλου

Ατροφία – Υπερπλασία – Δυστροφία – Κυτταρική γήρανση

Ομιλητής: Β. Τζελέπη

Νεοπλασία: Αιτιολογία και μοριακή βάση του καρκίνου

Ομιλητής: B. Zολώτα

Ηθική και δεοντολογία στην επιστημονική έρευνα (αναφορές στην Παθολογική Ανατομική)

Ομιλητής: Σ. Θεοχάρης