Γενική Παθολογική Ανατομική

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

Γενική Παθολογική Ανατομική

Γενικές αρχές της λειτουργίας ενός Παθολογοανατομικού εργαστηρίου – Αποφυγή λαθών

Ομιλητής: Χ. Σκόπα

Οξεία και χρόνια φλεγμονή

Ομιλητής: M. Mελαχροινού

Ιστική αποκατάσταση – Επούλωση – Αγγειογένεση

Ομιλητής: Α. Λάζαρης

Αιμοδυναμικές διαταραχές

Ομιλητής: Λ. Κακλαμάνης

Σύγχρονες μέθοδοι ιστολογικής διαγνωστικής: από τη μορφολογία στις μοριακές τεχνικές

Ομιλητής: Ν. Καβαντζάς