Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

Αναπνευστικό σύστημα (Αθήνα)

ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

 

Β1.1 Κλινικά Στοιχεία Καρκίνου του Πνεύμονα 

Ομιλητής : Ή. Μιχαηλίδου 

Β1.2 Ιστολογική Ταξινόμηση Καρκίνου του Πνεύμονα 

Ομιλητής: I. Βαμβακάρης 

Ερωτήσεις 

Β1.3 Ιστολογικά Πρότυπα και Υπότυποι Καρκίνου του Πνεύμονα

Ομιλητής: Π. Αλεξάνδρου 

Ερωτήσεις

Β1.4  Σπάνια Πρωτοπαθή Κακοήθη Νεοπλάσματα Πνεύμονα

Ομιλητής: E. Σκαφίδα

Ερωτήσεις

Β1.5 Μοριακή προσέγγιση  καρκίνου του Πνεύμονα –Ετερογένεια: ο ρόλος του παθολογοανατόμου 

Ομιλητής: Ρ. Τριγγίδου

Ερωτήσεις 

Β1.6 Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στον Καρκίνο του Πνεύμονα 

Ομιλητής: Δ. Βάσσος 

Ερωτήσεις

Β2 : Ο Πνεύμονας ως Θέση Μετάστασης

Β2.1  Μηχανισμοί Μετάστασης –Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι 

Ομιλητής:  Στ. Θεοχάρης 

Ερωτήσεις

Παρουσίαση περιστατικών