Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

 

Καλοήθη νεοπλάσματα πνεύμονα

Ομιλητής: Ι. Καραφουλίδου 

Προκαρκινωματώδεις καταστάσεις πνεύμονα

Ομιλητής: Ν. Παστέλλη 

Καρκινώματα πνεύμονα - Ιστολογική ταξινόμηση

Ομιλητής: Ν. Παστέλλη 

Σύγχρονα μοριακά δεδομένα του καρκινώματος πνεύμονα

Ομιλητής: Σ. Μπαρμπάνης 

Άλλοι κακοήθεις πρωτοπαθείς και μεταστατικοί όγκοι πνεύμονα

Ομιλητής: Α. Χέβα 

Παρουσίαση περιστατικών - συζήτηση