Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

 

 

Στοιχεία ανατομίας μεσοθωρακίου

Ομιλητής: Σ. Σταθάκης

Λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα πνεύμονα- μεσοθωρακίου

Ομιλητής: Α. Χέβα

Νεοπλάσματα θύμου αδένα

Ομιλητής: Σ. Παπαεμμανουήλ

Όγκοι από γεννητικά κύτταρα

Ομιλητής: Ν. Παστέλλη

Φλεγμονώδη νοσήματα-καλοήθεις παθήσεις μεσοθωρακίου

Ομιλητής: Σ. Μαυροπούλου

Παρουσίαση περιστατικών - συζήτηση