Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 3 Μαρτίου 2017 

Αναπνευστικό σύστημα (Θεσσαλονίκη)

 

Στοιχεία ανατομίας - ιστολογίας υπεζωκότα

Ομιλητής: Α. Σέκουλη

Κακόηθες μεσοθηλίωμα: επιδημιολογικά στοιχεία, κλινικά δεδομένα, θεραπεία

Ομιλητής: Σ. Λαμπάκη

Παθολογοανατομική προσέγγιση διάγνωσης κακοήθους μεσοθηλιώματος

Ομιλητής: Π. Ξηρού

Καλοήθεις αλλοιώσεις και καλοήθη νεοπλάσματα υπεζωκότα

Ομιλητής: Ζ. Τάτσιου

Παρουσίαση περιστατικών - συζήτηση