Αναπνευστικό Σύστημα

Σάββατο 3 Μαρτίου 2017

Αναπνευστικό σύστημα (Αθήνα)

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ

Δ1.1 Στοιχεία Ανατομικής –Ιστολογίας Υπεζωκότα 

Ομιλητής: Μ. Χόρτη

 

Δ.2 Κακόηθες Μεσοθηλίωμα : Eπιδημιολογικά στοιχεία –Κλινική

Ομιλητής: Σ. Δρίβας

Ερωτήσεις

 

Γ1.3 Παθογενετικοι μηχανισμοί μεσοθηλιώματος 

Ομιλητής: Ρ. Τριγγίδου

Ερωτήσεις

 

Δ1.4 Παθολογοανατομική Προσέγγιση στη διάγνωση –διαφορική διάγνωση μεσοθηλιώματος 

Ομιλητής: Ν. Καβαντζάς

 

Δ1.5 Καλοήθεις καταστάσεις –καλοήθη νεοπλάσματα υπεζωκότα 

Ομιλητής: Ζ. Αλμπάνης, Κ. Ρέβελος

Ερωτήσεις

 

Δ1.6.Θεραπευτική προσέγγιση Κακοήθους Μεσοθηλιώματος 

Ομιλητής: Αλ. Κοπιτοπούλου

Ερωτήσεις

 

 

Παρουσίαση περιστατικών