Εωσινόφιλα στο γαστρεντερικό σωλήνα

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 

Θεσσαλονίκη

Ώρα: 18:00΄

Συντονίστρια: Ε. Κατσίκη

Τόπος διεξαγωγής: Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Μικροσκοπίων (1ος όροφος)

 Ομιλητές:

  Όλγα Γιουλεμέ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Γαστρεντερολογίας  Α.Π.Θ.      

  Θεόδωρος Τζιγκαλίδης, Παθολογοανατόμος

  Χρήστος Πούλιος, Παθολογοανατόμος