Παθολογοανατομική Εξέταση του Πλακούντα

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Παθολογοανατομική Εξέταση του Πλακούντα (Θεσσαλονίκη)

 

 

Μακροσκοπική περιγραφή πλακούντα- μακροσκοπικός χειρισμός παρασκευάσματος

Ομιλητής: Αγγελίδου Σ.

Διεργασίες των αγγείων του πλακούντα

Εξεργασίες σχετιζόμενες με το στρώμα και τα αγγεία της μητέρας

Εξεργασίες σχετιζόμενες με στρώμα και αγγεία εμβρύου

Ομιλητής: Αγγελίδου Σ.

Φλεγμονώδεις διεργασίες ή σχετιζόμενες με την ανοσιακή απάντηση

Φλεγμονώδεις παθολογικές καταστάσεις

Ανοσολογικής αιτιολογίας ή ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις διεργασίες

Ομιλητής: Γκούρβας Β.

Παρουσίαση Περιστατικών