Περιγεννητική Εξέταση του Πλακούντα

Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Περιγεννητική Εξέταση του Πλακούντα (Αθήνα)

 

Μακροσκοπική εξέταση του Πλακούντα

Ομιλητής: Καρβούνη Ε.

Αγγειακές βλάβες του πλακούντα: Μητροπλακουντιακή και Εμβρυοπλακουντιακή Κυκλοφορία

Ομιλητής: Κωνσταντινίδου Α.

Φλεγμονώδεις παθήσεις του πλακούντα

Ομιλητής: Κωνσταντινίδου Α.

Ατυχήματα του ομφαλίου λώρου

Ομιλητές: Τζαννάτου Χ.

Παρουσίαση περιστατικών

Ομιλητές: Θυμαρά Ε., Σούκα Ε.