Γενική Παθολογική Ανατομική

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2015

Γενική Παθολογική Ανατομική

Κυτταρικός κύκλος – Κυτταρική διαφοροποίηση – Κυτταρικός θάνατος

Ομιλητής: Γ. Καρκαβέλας

 

Ατροφία – Υπερπλασία – Δυστροφία – Κυτταρική γήρανση

Ομιλητής: Τ. Κολέτσα

Νεοπλασία: Αιτιολογία – Μοριακή βάση του καρκίνου

Ομιλητής: Β. Κωτούλα

Διαγνωστικοί, προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες στον καρκίνο – Αρχές στοχεύουσας θεραπείας

Ομιλητής: Β. Κωτούλα

Ηθική και δεοντολογία στην επιστημονική έρευνα (αναφορές στην Παθολογική Ανατομική) (μέσω skype)

 

Ομιλητής: Σ. Θεοχάρης