Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Εισαγωγή-Παθολογικές αντιδράσεις κυττάρων – ιστών ΚΝΣ

Ομιλητής: Γ. Καρκαβέλας

Σύνδεση μέσω Livestreaming με Αθήνα 

Απομυελινωτικά Νοσήματα

Ομιλητής: Β. Ζολώτα

Λοιμώδη Νοσήματα

Ομιλητής: Ι. Παναγιωτίδης

Αγγειακά Νοσήματα

Ομιλητής: Ι. Παναγιωτίδης

Αποσύνδεση από Livestreaming με Αθήνα

Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα - Prion

Ομιλητής: Δ. Κανάκης