Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα

Νεοπλάσματα ΚΝΣ – Γλοιώματα

Ομιλητής: Α. Χέβα

 

Μοριακή Βιολογία Γλοιωμάτων

Ομιλητής: Σ. Μπαρμπάνης

 

Όγκοι Μηνίγγων – Μεσεγχυματικοί  Όγκοι  ΚΝΣ

Ομιλητής: Σ. Μπαρμπάνης

 

Εμβρυϊκοί  Όγκοι ΚΝΣ

Ομιλητής: Α. Χέβα

 

Νεοπλάσματα ΠΝΣ

Ομιλητής: Δ. Ανεστάκης

 

Εισαγωγή – Βασικές Αλλοιώσεις Μυών

Ομιλητής: Γ. Καρκαβέλας

 

Παθήσεις Μυών – Νεύρων

Ομιλητής: Γ. Καρκαβέλας