Μαστός

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 (Αθήνα)

Μαστός

 

 

Νεότερα δεδομένα στην ιστοπαθολογική διάγνωση του καρκίνου του μαστού. ΤΝΜ Ταξινόμηση και ιστικοί βιοδείκτες 

Ομιλήτρια: Ελένη Κουρέα

Ιστοπαθολογική εκτίμηση καρκινώματος μαστού μετά εισαγωγική (προεγχειρητική) χημειοθεραπεία 

Ομιλήτρια: Πετρούλα Αραπαντώνη-Δαδιώτη

Τριπλά Αρνητικές Αλλοιώσεις Μαστού 

Ομιλήτρια: Αφροδίτη Νόννη