Μαστός

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 (Θεσσαλονίκη)

Μαστός

Λοβιακό καρκίνωμα του μαστού-Νεότερα δεδομένα 

Ομιλήτρια: Περσεφόνη Ξηρού 

Ανοσοϊστοχημικοί και μοριακοί υπότυποι του καρκινώματος του μαστού στη σύγχρονη διαγνωστική 

Ομιλήτρια: Τριανταφυλλιά Κολέτσα 

Τεχνική FISH στο καρκίνωμα του μαστού: Ερμηνεία και προβληματισμοί 

Ομιλητής: Ιωάννης Κωστόπουλος