Ουροποιητικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 (Θεσσαλονίκη)

Ουροποιητικό Σύστημα

"Ξεδιπλώνοντας" τους μοριακούς μηχανισμούς που ενέχονται στην παθογένεση του ουροθηλιακού καρκινώματος

Δρ. Αναστασία Νικολαΐδου, ΑΝΘ Θεαγένειο

Νεώτερα δεδομένα στην παθολογοανατομική ταξινόμηση και σταδιοποίηση των νεοπλασμάτων του προστάτη αδένα

Ηλέκτρα Μιχαλοπούλου, Μικροδιαγνωστική ΕΕ

Διαγνωστικά διλήμματα - Συμβουλές & Προτάσεις στην Παθολογία του Ουροποιητικού και Γεννητικού συστήματος (Pitfalls Alert - Hints & Tips in GU pathology)

Δρ. Ματθαίος Μπόμπος, Μικροδιαγνωστική ΕΕ