Γυναικολογικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 (Θεσσαλονίκη)

Γυναικολογικό Σύστημα

Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας: Επιδημιολογία-Βιολογία-Ιστοπαθολογία-Σταδιοποίηση

Δομνίκη Γερασιμίδου

Ιστογένεση-Ιστοπαθολογία-Μοριακή βιολογία των κακοήθων επιθηλιακών όγκων της ωοθήκης-Νεότερα δεδομένα

Περσεφόνη Ξηρού

Στρωματικοί όγκοι ωοθηκών

Θωμάς Ζαραμπούκας