Γυναικολογικό Σύστημα (Αθήνα)

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018 (Αθήνα)

Γυναικολογικό Σύστημα

Διαφορική διάγνωση ορώδους καρκινώματος ενδομητρίου και ωοθήκης

Κ. Γούλα

Τερατώματα ωοθήκης

Χ. Μάγκου

Επίδειξη ενδιαφερόντων περιστατικών. Συζήτηση - προβληματισμοί - σχόλια

Λ. Γιαννικάκη

Ο. Τζάιδα