Γενικά θέματα (Αθήνα)

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Γενικά θέματα

Προετοιμασία μιας επιστημονικής παρουσίασης

Ομιλήτρια: Χρυσούλα Σκόπα 

 

Δομή δημοσιεύσεων / εργασιών 

Ομιλητής: Ευστάθιος Ν. Σταθόπουλος

 

Παρουσίαση ερευνητικών προγραμμάτων

 

Ομιλητές: Παρασκευή Τζιάκου, Αναστάσιος Παπαναστασίου