Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Αθήνα)

Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

 

Νεοπλάσματα ΚΝΣ

 

Αστροκυτταρικοί και ολιγοδενδρογλοιακοί όγκοι

Ομιλήτρια: Πηνελόπη Κορκολοπούλου

 

Επενδυματικοί όγκοι ΚΝΣ

Ομιλήτρια: Καλλιόπη Διαμαντοπούλου

 

Εμβρυονικά Νεοπλάσματα ΚΝΣ

Ομιλήτρια: Καλλιόπη Στεφανάκη