Ήπαρ (Αθήνα)

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Ήπαρ

 

Αγγειακά Νεοπλάσματα 

Ομιλήτρια: Ντίνα Τηνιακού

 

Αυτοάνοσες Χολαγγειοπάθειες 

Ομιλήτρια: Ιωάννα Δελλαδέτσιμα 

 

Χολαγγειολιακή Υπερπλασία / Νεοπλάσματα Χολαγγείων 

Ομιλητής: Αναστάσιος Στόφας

 

Αυτοάνοση Ηπατίτιδα

Ομιλήτρια: Ιωάννα Δελλαδέτσιμα