Αναπνευστικό Σύστημα (Αθήνα)

Παρασκευή 31 Μαϊου 2019

Αναπνευστικό Σύστημα

 

 

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στο ΜΜΚΠ με χρήση ανοσοδεικτών

Ομιλήτρια: Ροδούλα Τριγγίδου

 

Νευροενδοκρινή νεοπλάσματα πνεύμονα: παθογένεση, μορφολογία, θεραπευτική προσέγγιση

Ομιλητής: Σταμάτης Θεοχάρης

 

Ιστολογικά πρότυπα ανάπτυξης:

Α. Καλοήθων πνευμονικών νοσημάτων

Β. Μεταστατικών στον πνεύμονα νεοπλασμάτων 

Ομιλητές: Νικόλαος Καβαντζάς, Μαρία Χόρτη