Γενικά θέματα (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Γενικά θέματα

Προετοιμασία μιας επιστημονικής παρουσίασης

Ομιλήτρια: Χρυσούλα Σκόπα 

 

Δομή δημοσιεύσεων / εργασιών 

Ομιλητής: Ευστάθιος Ν. Σταθόπουλος

 

Παρουσίαση ερευνητικών προγραμμάτων

Ομιλητές: Αναστάσιος Παπαναστασίου, Χρήστος Πούλιος