Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

 

Νεοπλάσματα ΚΝΣ

 

Αστροκυτταρικοί και ολιγοδενδρογλοιακοί όγκοι

Ομιλήτρια: Άννα Γούσια

 

Επενδυματικοί όγκοι ΚΝΣ

Ομιλήτρια: Αγγελική Χέβα

 

Εμβρυονικά Νεοπλάσματα ΚΝΣ

Ομιλήτρια: Σωτήρης Μπαρμπάνης