Μαλακά Μόρια (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

Μαλακά Μόρια

 

 

Καλοήθεις λιπωματώδεις όγκοι (παρουσίαση και περιστατικών)

Ομιλητής: Ιωάννης Δημητριάδης

 

Άτυπος λιπωματώδης όγκος - Λιποσάρκωμα (παρουσίαση και περιστατικών)

Ομιλήτρια: Λιάνα Παπαεμμανουήλ

 

Ανοσοφαινοτυπικά και μοριακά χαρακτηριστικά των λιπωματωδών όγκων

Ομιλήτρια: Ματθαίος Μπόμπος