Μαλακά Μόρια (Αθήνα)

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019

Μαλακά Μόρια

 

 

 

Λιποβλαστικά νεοπλάσματα

Ομιλητές: Διονύσης Παπαχρήστου, Ευαγγελία Σκαρπίδη, Γιώργος Αγρογιάννης 

 

Παρουσίαση περιστατικών