Αναπνευστικό Σύστημα (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 29 Μαϊου 2019

Αναπνευστικό Σύστημα

 

 

Θεραπευτικές προσεγγίσεις στο ΜΜΚΠ με βάση το μοριακό προφίλ

Ομιλητής: Σωτήρης Μπαρμπάνης

 

Λεμφοειδείς αλλοιώσεις πνεύμονα

Ομιλήτρια: Αγγελική Χέβα 

 

Προκλήσεις στη διαγνωστική προσέγγιση βιοπτικού υλικού νεοπλασμάτων πνεύμονα 

Ομιλήτρια: Νικολέτα Παστέλλη