Δερματίτιδες (Αθήνα)

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019

Δερματίτiδες

  

 

Συμβολή του άμεσου ανοσοφθορισμού στην ιστολογική διάγνωση δερματοπαθειών

Ομιλητής: Ιωάννης Παναγιωτίδης

 

Interface δερματίτιδες: διαγνωστική προσέγγιση

Ομιλήτρια: Χαρά Κουβίδου