Δερματοπάθειες (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019

Δεματοπάθειες

 

 

Ψωριασιόμορφες δερματοπάθειες

Ομιλητής: Ματθαίος Μπόμπος

 

Κοκκιωματώδεις αλλοιώσεις του δέρματος 

Ομιλήτρια: Τριανταφυλλιά Κολέτσα

 

Λειχηνοειδείς αλλοιώσεις του δέρματος

Ομιλητής: Πασχάλης Χατζηπαντελής

 

Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών

Ομιλητής: Πασχάλης Χατζηπαντελής