Μελανοκυτταρικές αλλοιώσεις δέρματος κλινικά περιστατικά (Αθήνα)

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Μελανοκυτταρικές αλλοιώσεις δέρματος – κλινικά περιστατικά

 

 

Συνήθεις μελανοκυτταρικοί σπίλοι (συμπεριλαμβανομένων των σπίλων ειδικής εντόπισης και των δυσπλαστικών)

Ομιλήτρια: Αικατερίνη Ζιώγα

 

Σπίλοι Spitz ,Reed και νέα δεδομένα στους σπίλους με  χαρακτηριστικά τύπου Spitz. Μελανώματα

Ομιλητής: Ματθαίος Μπόμπος