Μελανοκυτταρικές εξεργασίες (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019

Μελανοκυτταρικές εξεργασίες

 

 

Ιστολογική ταξινόμηση σπίλων

Ομιλητής: Πασχάλης Χατζηπαντελής

 

Διαφοροδιαγνωστικοί προβληματισμοί μελανοκυτταρικών αλλοιώσεων

Ομιλητής: Φώτης Ιορδανίδης

 

Ιστοπαθολογική έκθεση μελανώματος

Ομιλητής: Ματθαίος Μπόμπος