Ογκογένεση σχετιζόμενη με τον HPV (Αθήνα)

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Ογκογένεση σχετιζόμενη με τον HPV 

 

 

Kεφαλή τράχηλος 

Ομιλητής: Γιώργος Αγρογιάννης 

 

Γαστρεντερικό σύστημα 

Ομιλητές: Αντιγόνη Σουρλά, Αναστάσιος Στόφας