Θυρεοειδής Αδένας: Κλινικοπαθολογοανατομικοί προβληματισμοί (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Θυρεοειδής Αδένας: Κλινικοπαθολογοανατομικοί προβληματισμοί

 

Διαγνωστικές προκλήσεις στα θυλακικά νεοπλάσματα του θυρεοειδούς αδένα

Ομιλητής: Χρήστος Πούλιος

 

Υπερπλασία C κυττάρων και μυελοειδές καρκίνωμα

Ομιλητής: Θεόδωρος Τζιγκαλίδης

 

Κατανοώντας το κλινικό αντίκτυπο της ιστολογικής έκθεσης με βάση τη νέα ΤΝΜ σταδιοποίηση για τα καρκινώματα του θυρεοειδούς

Ομιλητής: Θεοδόσιος Παπαβραμίδης