Παθήσεις Θυρεοειδούς (Αθήνα)

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Παθήσεις Θυρεοειδούς

 

 

Εισαγωγή - ταξινόμηση 

Ομιλητής: Δημήτριος Παπαϊωάννου

 

Καλοήθη και οριακής κακοήθειας θυλακιοκυτταρικά νεοπλάσματα 

Ομιλητής: Δημήτριος Παπαϊωάννου

 

Διαφοροποιημένα θυλακιοκυτταρικά καρκινώματα 

Ομιλήτρια: Σοφία Τσελένη

 

Χαμηλής διαφοροποίησης - αμετάπλαστο καρκίνωμα

Ομιλήτρια: Σοφία Τσελένη

 

Ογκοκυτταρικά νεοπλάσματα 

Ομιλήτρια : Μαρία Ιωάννου

 

Μυελοειδές καρκίνωμα, κληρονομικότητα στα θυρεοειδικά νεοπλάσματα

Ομιλήτρια: Ελπίδα Γιαννικάκη