Σιελογόνοι αδένες (Αθήνα)

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Σιελογόνοι αδένες

 

Σύντομη εισαγωγή

Ομιλήτρια: Ολυμπία Τζάϊδα

 

Καλοήθη επιθηλιακά νεοπλάσματα ΣΑ (επίδειξη περιστατικών)

Ομιλήτρια: Αντιγόνη Σουρλά

 

Κακοήθη επιθηλιακά νεοπλάσματα ΣΑ (επίδειξη περιστατικών)

Ομιλήτρια: Αδαμαντία Ζήζη

 

Σπάνιες οντότητες των ΣΑ

Ομιλητές: Καλλιρόη Γούλα, Ολυμπία Τζάϊδα