Σιελογόνοι αδένες (Θεσσαλονίκη)

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

Σιελογόνοι αδένες

 

 

Αντιδραστικές αλλοιώσεις

Ομιλητής: Ιωάννης Δημητριάδης

 

Καλοήθη νεοπλάσματα 

Ομιλήτρια: Αγγελική Χέβα 

 

Κακοήθη νεοπλάσματα

Ομιλήτρια: Στυλιανή Παπαεμμανουήλ