Συστήματα καταγραφής των ιστολογικών αλλοιώσεων των καρκινωμάτων

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Συστήματα καταγραφής των ιστολογικών αλλοιώσεων των καρκινωμάτων, που σχετίζονται με την ανταπόκριση σε προεγχειρητικές θεραπείες: χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και στοχεύουσα θεραπεία

 

Καρκινώματα: 

 

- Οισοφάγου - Στομάχου 

Γλαβά Χρυσούλα 

- Ορθού 

Χατζόπουλος Κυριάκος 

- Παγκρέατος 

Σακελλαρίου Στρατηγούλα 

- Γυναικολογικού συστήματος 

Παπαζιάν Μαρία 

- Πνεύμονος 

Φούκας Περικλής 

- Μαστός 

Κουρέα Ελένη 

- Οστικού γιγαντοκυτταρικού όγκου μετά Denosumab 

Παπαχρήστου Διονύσης