Άννα Μπατιστάτου

Πρόεδρος

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελένη Πατσέα

Αντιπρόεδρος

Επιστημονική Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενική Κλινική Χολαργού Ιασώ 

Καλλιόπη Πατσιαούρα

Γενική Γραμματέας

Συντονίστρια Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος"

Δημήτρης Μπούκλας

Μέλος

Επικουρικός Επιμελητής Β΄, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς"