Άννα Μπατιστάτου

Πρόεδρος

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων