Καλλιόπη Πατσιαούρα

Γενική Γραμματέας

Συντονίστρια Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Άγιος Παύλος"