Αδαμαντία Ζήζη - Σερμπετζόγλου

Ειδική Γραμματέας

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο"