Πετρούλα Αραπαντώνη - Δαδιώτη

Υπεύθυνη Οικονομικών

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν"