Δημήτρης Μπούκλας

Μέλος

Επικουρικός Επιμελητής Β΄, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γ. Γεννηματάς"