Καταστατικό

Η Ε.Ε.Π.Α. είναι Σωματείο με την νόμιμη επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ»

Το πλέον πρόσφατο Καταστατικό της, το οποίο χρονολογείται από το 2013, είναι διαθέσιμο για τα Μέλη της Εταιρείας με χρήση του κωδικού πρόσβασής τους, διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Εταιρείας.