Βασιλική Ζολώτα

Συντονίστρια

Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ελπίδα Γιαννικάκη

Μέλος

Συντονίστρια Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου "Βενιζέλειο - Πανάνειο"

Μαρία Δαιμονάκου

Μέλος

Συντονίστρια Διευθύντρια, Παθολογοανατομικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμινγκ»

Τριανταφυλλιά Κολέτσα

Μέλος

Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολυμπία Τζάϊδα

Μέλος

Διευθύντρια, Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά "Μεταξά"