Γιώργος Αγρογιάννης

Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ