Διοικητικό Συμβούλιο 1996-1998

  • Πρόεδρος: Καΐρης Μιχαήλ
  • Αντιπρόεδρος: Ελεμένογλου Ιωάννης
  • Γενικός Γραμματέας: Κοντογεώργος Γιώργος
  • Ταμίας: Αραπαντώνη - Δαδιώτη Πετρούλα
  • Ειδική Γραμματέας: Νενοπούλου Ελένη
  • Μέλος: Μπαρμπάτη Καλυψώ
  • Μέλος: Παπαδόπουλος Σάββας